4 - کپی از کارت ملی و کارت دانشجویی(کلیک نمایید)

ارائه کارت ملی (پشت و رو) و کارت دانشجویی برای دریافت انواع وام ها الزامی می باشد