وام های دوره روزانه

 

وام های دوره روزانه

 

وام تحصیلی؛
  این وام هرترم به دانشجویان روزانه واجدشرایطی که درموعد مقرر، متقاضی دریافت وام بوده اند تعلق می‌گیرد.

 

توجه1: به دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط گردند نصف مبلغ وام و به دانشجویانی که دو ترم متوالی مشروط گردند در نیمسال بعد از ترم مشروطی وام پرداخت نمی گردد.

 

توجه 2: به دانشجویان متأهل و دارای فرزند (مرد) با ارائه مدارک تاهل طبق مقررات صندوق رفاه مبلغ وام افزایش می یابد .

توجه3 :به دانشجویان شاغل وام تعلق نمی گیرد.


 

  وام مسکن؛
وام مسکن به دانشجویان روزانه تعلق می‌گیرد که درخوابگاه سکونت نداشته واجاره‌نامه رسمی به اداره رفاه تحویل داده باشند.این وام به صورت ترمی وبه شماره حساب دانشجوی متقاضی واریز می‌گردد.
توجه : به دانشجویان متأهل(مرد) دو برابر وام مسکن تعلق می گیرد.


 

وام ودیعه مسکن؛
  این وام به دانشجویان متاهلی که درخوابگاه سکونت نداشته باشند در صورت ارائه اجاره نامه رسمی، فقط به یکی از زوجین دانشجو تعلق می‌گیرد.دانشجویان دوره روزانه درهرمقطع تحصیلی فقط یک‌بار می‌توانندازاین وام استفاده نمایند.
توجه 1 : مبلغ وام برای دانشجویان کارشناسی  سی میلیون ریال و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شصت میلیون ریال می باشد.
توجه 2 : مبلغ کل ودیعه در زمان فارغ التحصیلی بصورت یکجا از دانشجو دریافت خواهد شد.


 

  وام ضروری ؛ 

 

این وام به دانشجویان روزانه که دارای مدارک لازم (مدارک در شروع هر ترم در  اطلاعیه های اداره رفاه دانشجویی اعلام می گردد) تعلق می گیرد.

 

مبلغ وام شش میلیون ریال بوده و دانشجویان در صورت ارائه مدارک لازم در هر ترم می توانند از این نوع وام استفاده نمایند.

 

مبلغ وام ضروری برای درس پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد پنج میلیون ریال . دکتری هشت میلیون ریال می باشد.


 

  وام ضروری کتب تخصصی ؛

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای خرید کتب تخصصی با مشکل مالی مواجه هستند می توانند از این وام استفاده نمایند.(مبلغ وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد پنج میلیون ریال . دکتری هشت میلیون ریال می باشد)


 

 وام ضروری مبتکر ؛

 

دانشجویانی که در طول تحصیل ، اختراعات و ابتکاراتی انجام می دهند و اختراع و ابتکار آنان به تأئید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا دبیر خانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد مبلغ بیست میلیون ریال وام دریافت نمایند( پس از ارائه مدارک گواهی ثبت اختراع مبلغ 60% آن و پس از تأئید رسمی دانشگاه مبنی بر اتمام 70% کار مابقی وام پرداخت خواهد شد.)


 

 وام ضروری حوادث غیر مترقبه؛

 

دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در دانشگاه شاغل به تحصیل بوده و محل سکونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد معادل بیست میلیون ریال با تأئید خسارت حوادث مذکور توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت ، وام دریافت نمایند.


 

وام ضروری قهرمان ورزشی ؛
دانشجویان قهرمان ورزشی دارای شرایط زیر ؛
الف - نفرات اول تا سوم المپیادهای ورزشی دانشگاههای کشور(تیمی و انفرادی)
ب - نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور(تیمی و انفرادی)
ج - نفرات اول تا سوم مسابقات بین المللی و جهانی (تیمی و انفرادی)
د - دانشجویان عضو تیم ملی
می توانند همراه با فاکتور و ارائه مدرک هزینه کرد و تأئید اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در خصوص حکم قهرمانی تا دو برابر سقف مجاز وام ضروری دریافت نمایند.

 

مبلغ وام ده میلیون ریال می باشد.

 


 

 وام استعداد درخشان ؛

 

مشمولین این نوع وام :

 

نفرات اول تا پنجاه گروههای ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین نفرات تا  پنجاه گروههای هنر و زبان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش

 

نفرات اول تا سوم کلیه رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی( منظور دانشجویان برتر در کنکور می باشد)

 

برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی یا دانشجویی با تایید وزارت آموزش و پرورش یا سازمان سنجش

 

دارندگان مدال طلا ، نقره یا برنز جهانی و کشوری المپیادهای دانش آموزی با تائید آموزش و پرورش

 

رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی با معرفی سازمان سنجش

 

برگزیدگان جشنواره خوارزمی با تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

دانشجویی نمونه مطابق مفاد ماده یک آیین نامه انتخابی دانشجوی نمونه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری . طبق ماده 5 ایین نامه مذکور توسط کمیته منتخب انتخاب و معرفی شود.

 

شرایط :

 

دانشجو تمام وقت باشد

 

حداقل یک نیمسال از سنوات تحصیلی دانشجو گذشته باشد.

 

داتن معدل 17 برای دانشجویان مقطع کارشناسی و معدل 18 برای دانشجوبان تحصیلات تکمیلی در زمان ارائه درخواست وام.

 

مبلغ وام :

 

وام تحصیلی و ضروری حداکثر تا دو برابر سقف مجاز .


 

 وام ازدواج؛
این وام به دانشجویان روزانه و دانشجویان شبانه فرزندان گروههای ایثارگر شامل شهداء ، جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان که تاریخ ازدواجشان بیشتر از یکسال نباشد ، تعلق می گیرد.(در صورتی که هر دو زوج دانشجو باشند به هردو نفر وام تعلق می گیرد)

 

مبلغ وام بیست میلیون ریال می باشد. 


 

   وام تغذیه؛

 

  این وام به دانشجویان روزانه در پایان هر ترم بر اساس درخواست  تعلق می گیرد.


 

   وام حج عمره ؛

 

این ‌وام فقط یک‌بار در مدت تحصیل باارائه تاییدیه از دفتر نهاد رهبری دانشگاه ‌به ‌کلیه دانشجویان ‌اعم از روزانه و شبانه ‌اعطا ‌می‌گردد.میزان وام پنج میلیون ریال می باشد.


 

 

وام عتبات عالیات :

 

این ‌وام فقط یک‌بار در مدت تحصیل باارائه تاییدیه از دفتر نهاد رهبری دانشگاه ‌به ‌کلیه دانشجویان ‌اعم از روزانه و شبانه ‌اعطا ‌می‌گردد.میزان وام هفت میلیون ریال می باشد.


 

وام دانش هسته ای ؛
دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای شامل ؛

  • فیزیک هسته ای
  • مهندسی هسته ای
    که متقاضی وام های ذیل می باشند؛ 
    • وام تحصیلی ، مسکن و ضروری دانش هسته ای 

 

می توانند با ارائه برگه اشتغال به تحصیل در رشته های مذکور تا سقف مشخص شده صندوق رفاه دانشجویان وام دریافت نمایند.


وام موارد خاص ؛
دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات و دانشجویان مبتلا به بیماری خاص و پرهزینه می توانند با ارائه تصاویر برابر با اصل شده مدارک پزشکی و هزینه های انجام شده پس از بررسی مدارک و تأیید آن توسط معاونت دانشجویی تا مبلغ 20،000،000 ریال وام موارد خاص دریافت نمایند
.توجه1 : کارمزد وام های دوره روزانه صفر می باشد.
توجه 2 : نحوه ثبت تقاضای وام های تحصیلی و شهریه از طریق پورتال دانشجویی دانشگاه کاشان بوده(بابت نیمسال اول در خرداد ماه و نیمسال دوم در دی ماه اطلاعیه زمان ثبت نام اعلام می گردد) و مابقی وام ها بر اساس اطلاعیه های اعلام شده در شروع هر ترم ، بصورت حضوری می باشد(دانشجویان برای بررسی وضعیت تقاضای وام  خود می توانند به لیست درخواست وام ها مراجعه نمایند.)
توجه 3 : مدارک مورد نیاز هر نوع وام در اطلاعیه هر ترم قرار می گیرد.
توجه 4 : جهت دریافت اطلاعات کامل تر فایل راهنمای زیر را دریافت نمایید.


دانشجویان متقاضی استفاده از وام دقت داشته باشند سنوات مجاز به تحصیل برای دریافت تسهیلات بصورت زیر می باشد :

کارشناسی               8 ترم
کارشناسی ارشد       4 ترم
دکتری                      8 ترم