وام دوره شبانه

وام دوره شبانه

 وام شهریه

 این‌وام هرترم به دانشجویان شبانه واجدشرایطی که درموعد مقرر، متقاضی دریافت وام بوده‌اند تعلق می‌گیرد.(کارمزد وام شهریه 4% می باشد)


وام ازدواج(دانشجویان شاهد و ایثارگر)

پرداخت وام ازدواج به دانشجویان نوبت دوم شهریه پرداز فرزندان شهید و جانبازان بالای 50% و آزادگاه دانشگاههای دولتی که در حین تحصیل تاهل اختیار نمایند ، پرداخت می گردد. مبلغ وام بیست میلیون ریال می باشد.

وام حج عمره ؛

 این ‌وام فقط یک‌بار در مدت تحصیل باارائه تاییدیه از دفتر نهاد رهبری دانشگاه ‌به ‌کلیه دانشجویان ‌اعم از روزانه و شبانه ‌اعطا ‌می‌گردد.


وام شهریه دانشجویان گرایش هسته ای ؛
دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های ؛
  • فیزیک هسته ای
  • مهندسی هسته ای
می توانند با ارائه برگه اشتغال به تحصیل در رشته های مذکور بر اساس  اعتبار کافی و مبلغ اعلامی توسط صندوق رفاه دانشجویان وام دریافت نمایند. دانشجویان متقاضی استفاده از وام شهریه دقت داشته باشند سنوات مجاز به تحصیل برای دریافت تسهیلات بصورت زیر می باشد :

کارشناسی               8 ترم
کارشناسی ارشد       4 ترم
دکتری                      8 ترم