شرایط و ضوابط باز پرداخت تسهیلات

شرایط وضوابط بازپرداخت وام‌ها وتسهیلات رفاهی

 نحوه درخواست دفترچه اقساط ؛ 

1. دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده‏ اند موظفند پس از فراغت از تحصیل نسبت دریافت دفترچه اقساط بدهی های خود به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایند.  

2.درصورت‌ تمایل‌ به‌ تقسیط‌ بدهی ، 10% کل‌بدهی وام‌های دانشجویان و کل بدهی خوابگاه هنگام فارغ التحصیلی باید پرداخت گردد. (فرآیند صدور دفترچه بین 3 الی 7 روز زمان می برد ، دانشجویانی که نیاز فوری به صدور گواهی موقت خود دارند لازم است هر چه سریعتر پس از فراغت از تحصیل برای درخواست صدور دفترچه اقدام نمایند.)

3. تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانش آموختگان، 9ماه پس از فراغت از تحصیل می‌باشد.مدت خدمت نظام وظیفه به زمان فوق اضافه می شود.
4 . حداکثر تعداد اقساط ،  60 قسط می باشد.
5 . مبلغ کل بدهی همراه با تاریخ آخرین قسط به عنوان تاریخ اعتبار گواهی موقت صادر شده از سوی اداره دانش آموختگان دانشگاه درج می گردد.
6 . تا پرداخت نشدن باقیمانده کل بدهی و رفع مغایرت حساب با صندوق رفاه دانشجویی دانش نامه تحویل دانشجو نخواهد گردید.
7.دانشجویان دارای دفترچه اقساط لازم است در زمان  سررسید هرقسط نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در صورت عدم واریز قسط مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد به قسط تعلق خواهد گرفت و همچنین طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وصول مبلغ بدهی برخورد خواهد شد.

8. دانشجویان می توانند از طریق کلیه شعب بانک تجارت نسبت به پرداخت حضوری اقساط خودبر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه قسط خود (شماره حساب،‌مبلغ قسط،‌شماره مشتری وتاریخ سررسید)و یا ازطریق سایت صندوق رفاه دانشجویان از لینک پورتال دانشجویی خود نسبت به پرداخت اینترنتی قسط خود اقدام نمایند.

  نحوه پرداخت: دریافت فایل 


 

توجه 1 : صدور و ارسال هرگونه تأییدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساطی می باشد و تسلیم اصل مدرک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می باشد. 

توجه 2 : درصورت قبولی دانشجو درمقطع بالاتر بلافاصله می‌بایست نسبت به تمدید و تعیین تکلیف بدهی خود اقدام به اداره رفاه دانشجویی مقطع پذیرفته شده مراجعه نمایند.
توجه 3 : در صورت انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر کل بدهی به دانشگاه بعدی منتقل خواهد شد.


  پرداخت بصورت یکجا :

افراد در شرایط زیر می بایست بدهی خود را به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایند:   

1.استفاده کنندگان از ودیعه مسکن
2. دانشجویان که از تحصیل انصراف و یا اخراج شده اند.