وام ویژه دکتری

وام ویژه دکتری

 شرایط وام گیرنده :

 

- این وام منحصراً به کلیه دانشجویان روزانه تمام وقت مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته که در دانشگاههای دولتی مشغول به تحصیل می باشند تعلق می گیرد. 

دستورالعمل وام دکتری

فرم شماره 1

فرم شماره 2 ( صندوق رفاه)

فرم شماره 2 (بانک توسعه تعاون)

دانشجویانی می توانند  جهت آگاهی از وضعیت ضامن و ارائه سند تعهد محضری خود به قسمت "مدارک مورد نیاز تسهیلات صندوق رفاه " همین سایت مراجعه نمایند.

  • دانشجویان شاغل ، نوبت دوم ، بورسیه ، انتقالی پردیس بین الملل ، مربیان ، مستمری بگیران ، دانشجویان مشروط ، دانشجویان تحت پوشش نهادهای نظیر بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران و ... نمی توانند از این نوع وام استفاده نمایند.(پس از دریافت استعلام از ارگان های مربوطه در صورت مشاهده موارد ذکر شده ، طبق مقررات عمل خواهد شد)
  • دریافت همزمان وام دکتری و وام تحصیلی امکان پذیر نمی باشد و دانشجویان لازم است برای دریافت این وام از وام تحصیلی خود انصراف نمایند.