اداره رفاه دانشجویی

اطلاعیه های اداره رفاه دانشجویی

اطلاعیه بیمه درمان دانشجویان بورسیه غیر ایرانی نیمسال دوم 1401-1400(دانلود فایل )

اطلاعیه بیمه درمان دانشجویان غیر بورسیه غیر ایرانی نیمسال دوم 1401-1400(دانلود فایل )

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی (دانلود فایل)

اطلاعیه تمدید وامها ی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400(دانلود فایل)

اطلاعیه وام ضروری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400( دانلود فایل )

اطلاعیه وام ویژه دکتری صندوق نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400(دانلود فایل )

اطلاعیه وام تحصیلی وشهریه نیمسال دوم ، سال تحصیلی 1401-1400 ( دانلود فایل )

اطلاعیه وام مسکن متاهلی نیمسال دوم ، سال تحصیلی 1401-1400 ( دانلود فایل )

اطلاعیه وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی (دانلود فایل )

فرم خام سند تعهد محضری (دانلود فایل )

شرایط ضامن دانشجو(دانلود فایل )

شرایط ومبلغ وام تحصیلی (دانلود فایل )

شرایط ومبلغ وام شهریه(دانلود فایل)

شرایط ومبلغ وام ضروری(دانلود فایل)

شرایط ومبلغ وام مسکن متاهلی(دانلود فایل)

شرایط ومبلغ وام ویژه دکتری صندوق (دانلود فایل)

شرایط عمومی وآموزشی دریافت وام (دانلود فایل )

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه(دانلود فایل )

 


 

StudentManagement آدرس کانال @