اداره رفاه دانشجویی

اطلاعیه های اداره رفاه دانشجویی

سئوالات متداول درباره وام دانشجویی،درسامانه جدید صندوق رفاه(دانلود فایل)

سوالات دانشجویان مرتبط به اداره رفاه(دانلود فایل)

اطلاعیه بیمه درمان دانشجویان غیر ایرانی بورسیه سال تحصیلی 1403-1402(دانلود فایل)

اطلاعیه بیمه درمان دانشجویان غیر ایرانی غیربورسیه سال تحصیلی 1403-1402(دانلود فایل)

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی (دانلود)

اطلاعیه زمان ثبت نام وامهای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402(دانلود فایل )

اطلاعیه وام ودیعه مسکن متاهلی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402( دانلود فایل )

اطلاعیه وام ضروری نیمسال اول 1403-1402(دانلود فایل)

اطلاعیه وام مازاد شهریه کمیته امداد وبهزیستی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402( دانلود )

اطلاعیه وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402( دانلود فایل)

 

فیلم آموزشی نحوه تشکیل پرونده ودرخواست وام در سامانه صندوق رفاه(دانلود فایل)

فرم تاییدیه وام ضروری (دانلود فایل )

فرم خام سند تعهد محضری (دانلود فایل )

شرایط ضامن دانشجو(دانلود فایل )

راهنمای کار با سامانه جدید صندوق رفاه (دانلود فایل)

شرایط عمومی وآموزشی دریافت وام (دانلود فایل )

 

 


 

StudentManagement آدرس کانال @