وام های وِیژه دانشجویان نابینا - کم بینا

 

دانشجوی توان خواه:

 

1-دانشجوی کم بینا و نابینا: دانشجوی کم بینا دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، کیفیت بینایی وی در هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی (تابلوی حرف E) بین1/10 تا 3/10 باشد و همچنین دانشجوی نابینا فردی است که مطابق گواهی سازمان بهزیستی، میزان کیفیت بینایی وی در مورد هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی (تابلوی حرف E) کمتر از10 /1 باشد و یا میدان بینایی وی کمتر از بیست درجه باشد.

2-دانشجوی ناشنوا و کم شنوا: : دانشجویی است که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، به دلیل اختلال در سیستم شنوایی با وجود استفاده از سمعک و مداخلات جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباط کلامی وی برطرف نشود و به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 91 دسی بل می باشد.

3-دانشجوی معلول جسمی و حرکتی:به دانشجویی اطلاق می گردد که مطابق گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی با تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، به دلیل اختلال در سیستم عصبی ،عضلانی و یا اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و یا ستون فقرات و به تبع آن دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی، تحریک یا مشارکت اجتماعی شده است.

وام تحصیلی:

 درراستای حمایت از دانشجویان توان خواه (نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا، معلول جسمی و حرکتی) با ارائه گواهی پزشک متخصص یا سازمان بهزیستی و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه، در صورت وجود اعتبار، وام تحصیلی این قبیل دانشجویان حداکثر تا 50% قابل افزایش می باشد.

 

وام ضروری:

 رویداد دانشجویان توان خواه شامل:

1-دانشجویان نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا و معلول جسمی و حرکتی

2- مهلت ارائه مستندات برای دریافت وام دراین رویداد حداکثر تا9ماه پس از وقوع رویداد میسر بوده و صرفا در دوره ی اشتغال به تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.