۱ - سند تعهد محضری(کلیک نمایید)

نحوه تنظیم سند تعهد محضری

دانشجویان متقاضی وام های صندوق رفاه لازم است برای ضمانت وام های خود سند تعهد محضری که در آن یک کارمند(پیمانی یا رسمی دولتی) یا بازنشسته و یا کارکنان نیروهای مسلح ضمانت بازپرداخت وام های ایشان را بر عهده می گیرد را ارائه نمایند.
دانشجویان می توانند بعد از دریافت فرم خام سند تعهد محضری  ،با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی(لطفا به توجه 3 در شرایط زیر دقت شود) سراسر کشور  به همراه ضامن ، مراجعه و مبادرت به تنظیم سند تعهد محضری نموده و سپس به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل نماید.(جهت دریافت فرم خام سند تعهد محضری
اینجا کلیک نمایید) لازم به ذکر است مدارک شناسایی دانشجو و ضامن جهت ارائه به دفتر اسناد الزامی می باشد.


توجه1: در صورتی که دانشجو در مقاطع قبلی دارای سند تعهد محضری می باشد(اسنادی که تا سال 1390 تنظیم گردیده است قابل قبول می باشد) لازم است کپی برابر با اصل آنرا از دانشگاه محل تحصیل قبلی و یا از دفترخانه ای که سند تنظیم گردیده است(جهت اطلاع از تاریخ و شماره سند به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir مراجعه نموده و از قسمت درخواست وام اطلاعات سند خود را مشاهده نمایید) دریافت نموده و همراه با سایر مدارک مورد نیاز تسهیلات (حکم کارگزینی جدید و یا در صورت بازنشسته شدن گواهی کسر از حقوق ) ارائه نمایند.

توجه2: ارائه یک سند برای دریافت کلیه وام ها(شهریه ، تحصیلی ، ضروری ، تغذیه ، ازدواج ، حج و ... ) در کل مقطع کافی می باشد.

توجه 3 : دانشجویان دقت داشته باشند، قبل از تنظیم سند مطمئن گردند که ضامن ایشان بتواند حکم کارگزینی و یا گواهی کسر از حقوق از محل کار خود دریافت نمایند تا بتواند ضمانت شما را بر عهده بگیرند در غیر اینصورت نسبت به تنظیم سند در دفتر خانه اقدامی صورت نپذیرد. (به قسمت مدارک مورد نیاز - حکم کارگزینی مراجعه نمایید)

توجه 4 : 
دانشجویان دکتری که می خواهند وام خود را از طریق صندوق رفاه دریافت نمایند برای دریافت وام ویژه دکتری لازم است که 2 ضامن(هر دو ضامن را میشود در یک سند تعهد محضری تنظیم نمود) ارائه نمایند که هر کدام از ضامنین می تواند هم بازنشسته و هم کارمند رسمی یا پیمانی دولتی باشند.


توجه 5 :
کارمندان قراردادی به هیچ وجه نمی توانند ضمانت وام دانشجویان را بر عهده بگیرند.