۲ - حکم کارگزینی و گواهی کسر از حقوق(کلیک نمایید)

شرایط ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:

1- کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاهها با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

تبصره 1- بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 ، دستگاههای اجرایی شامل کلیه و.زارتخانه ها ، مراکز دولتی ، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

( از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه های دولتی )

تبصره2- موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ( مادامیکه بیش از 50% سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ) ، جمعیت هلال احمر ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کمیته ملی المپیک ایران ، بنیاد 15 خرداد ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان تامین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که بر اساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

2- اعضای هیات علمی  وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل 5 سال سابقه کار.

4- کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

5- کارکنان رسمی، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه (به استثنای کارآموزان آن قوه) و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

6- سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

7- کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.

8- بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی.

9- مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران.

10- کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل 5 سال سابقه کار.

11- کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق.

مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی  وام های دانشجویی:

1-چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیات علمی باشد:

الف- ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تایید و امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه.

ب- ارائه گواهی کسر از حقوق.

تبصره1- در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام( رسمی ، پیمانی، قراردادی ) درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

تبصره2- ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف 150/000/000 و 300/000/000 ریال، به مبلغ 300/000/000ریال الزامی است.

تبصره3- ارائه گواهی کسر از حقوق برای وام های دانشجویی بیش از 300/000/000ریال به مبلغ 600/000/000ریال الزامی است.

2- چنانچه ضامن از سردفتران باشد:

ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت ( کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی ).

3- ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.