اطلاعات تماس

 تلفن های اداره رفاه دانشجویی
55912924 - 031
55912923 - 031
  55912928 - 031
فکس
55912263 - 031

 ایمیل
st.refah@kashanu.ac.ir


 کانال تلگرام
  telegram.me/StudentManagement

آدرس
جنب کارگاههای مهندسی ، ساختمان مدیریت دانشجویی ، اداره رفاه دانشجویی