اداره رفاه دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدارک مورد نیاز تسهیلات صندوق رفاه

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 1 - سند تعهد محضری(کلیک نمایید)
 2 - حکم کارگزینی و یا گواهی کسر از حقوق(کلیک نمایید)
 3 - شماره حساب(کلیک نمایید)
 4 - کپی از کارت ملی و کارت دانشجویی(کلیک نمایید)
تعداد بازديد از اين صفحه : 9935