اداره رفاه دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
 

"وام بنیاد علوی"

    وام بنیاد علوی به دانشجویان روزانه و شبانه تعلق می گیرد. 

1 - ارائه گواهی کسر از حقوق از ضامن کارمند رسمی ، پیمانی یا قراردادی دستگاههای دولتی که عنوان نامه به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که در آن  آدرس پستی ، تلفن ثابت و همراه و آدرس الکترونیکی ضامن قید گردیده باشد.
توجه : برای دانشجویانی که ضامنشان عضو قراردادی می باشند لازم است گواهی کسر از حقوق شان به تایید مدیر مالی دستگاه دولتی ارائه کننده نامه گواهی کسر از حقوق رسیده باشد.

 

2 - ارائه شماره حساب از بانک تجارت(کلیه شعب بانک تجارت کشور) به نام شخص دانشجو.

3 -  داشتن معدل بالای 14 .

 مبلغ وام : 

دانشجویان مجرد هر ترم 6،000،000 ریال

دانشجویان متاهل هر ترم 8،000،000 ریال

 ترم های مجاز بهره مند شدن مجاز در مقطع تحصیلی  :

 کارشناسی 8 ترم

 کارشناسی ارشد 4 ترم

  دکتری 8 ترم

 

بازپرداخت اقساط :

بازپرداخت وام بنیاد علوی 6 ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط 20 ماهه می باشد . در صورت عدم پرداخت طبق مقررات اقدام خواهد شد.

در خصوص بازپرداخت دانشجویانی که بلافاصله با رعایت بازه زمانی 9 ماهه به مقطع بالاتر می روند یا آن دسته از دانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند مطابق قوانین صندوق رفاه دانشجویان اعمال خواهد شد.

جهت پرداخت اقساط وام بنیاد علوی دانشجویان می توانند از طریق سایت bp.swf.ir و از ایکون پرداخت استفاده نمایند.


دربافت فایل شرایط و بازپرداخت وام

تعداد بازديد از اين صفحه : 5591