اداره رفاه دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تابلوی اطلاعیه ها وام ها
کانال تلگرام مدیریت دانشجویی

برای عضویت در کانال بر روی عکس کلیک نمایید

telegram.me/StudentManagement

اطلاعیه ثبت نام وام دکتری - شیوه نامه جدید(دریافت اطلاعیه)

افزودن شرایط جدید جهت تسهیل در دریافت وام دکتری :

1 - مدت بازپرداخت وام مذکور به 60 ماه افزایش یافت.
2 -
دوره تنفس جهت بازپرداخت از یکسال به دو سال افزایش یافت.
3 -
ارائه سفته به عنوان یکی از الزامات اخذ وام حذف گردید.
4 -
فرآیند تکمیل و بررسی مدارک به وسیله همکاران دانشگاه و با حضور بانک عامل نجام می گیرد بدیهی است تحویل مدارک ضامن در هر یک از شعب بانک توسعه تعاون درسراسر کشور امکان پذیر است.
5 -
به دانشجویانی که با تایید معاون دانشجویی و معاون پژوهشی دارای پایان نامه تقاضا محور و کاربردی باشند از مهر ماه مبلغ 25 میلیون ریال وام تحت عنوان وام ضروری تعلق می گیرد.
6 -
دانشجویانی که به هر دلیل تمایل به دریافت وام دکتری نداشته و یا می خواهند از ظرفیت تضمین خود در صندوق استفاده نمایند می توانند با همان فرایند قبلی از طریق صندوق نسبت به دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری به مبلغ ماهانه  500 هزار تومان اقدام نمایند.